Јавни увид за Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине покрену je поступак измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ [...]