Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студију заштите Парка природе „Слатине у долини Златице”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини [...]

Радни састанак у Дирекцији Националног парка „Кишкуншаг“ у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Кечкемет, 28-29.05.2019. Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на челу са Александром Андрићем, замеником покрајинског секретара, присуствовали су на радном [...]

Jавни увид у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ” и студију заштите предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” [...]

Обележена десетогодишњица СРП „Краљевац“

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине присуствовали су обележавању  десетогодишњице Специјалног резервата природе “Краљевац“. Скуп је организовао управљач овог заштићеног [...]

Одржан Први национални скуп заинтересованих субјеката и радионица „Оцена екосистемских услуга и њихове користи за заједницу у изборном пилот подручју на сливу Дунава“

Представници покрајинског секретаријата, др Ратко Бајчетић, в.д. помоћника покрајинског секретара и мр Оливиа Тешић, саветница  су учествовали  на радионици „Оцена екосистемских услуга и [...]

Радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Златибор, 11-12.12.2018. Представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовао је на радионици за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету, [...]