Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Парк природе Палић

Врста природног добра: Парк природе Датум проглашења: 2003. године Акт о проглашењу: Одлука о стављање под заштиту Парка природе „Палић“ и споменика природе [...]

Парк природе Јегричка

  Врста природног добра: Парк природе Година проглашења: 2005. Акт о проглашењу: Одлука о заштити Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр. [...]