Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Специјални резерват природе „Засавица“

Специјални резерват природе „Засавица“ Врста природног добра: Специјални резерват природе Година проглашења: 1997. Акт о проглашењу: Уредба о заштити специјалног резервата природе „Засавица“ [...]

СРП „Карађорђево“

Страница је у изради Врста природног добра: Специјални резерват природе Година проглашења: 1997. Акт о проглашењу: Уредба о заштити специјалног резервата природе “Карађорђево”, [...]