Сектор за инспекцијске послове

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ „Сл.гласник“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење Јавно достављање Члан 78. (1) Јавно достављање врши се:        1) ако [...]

Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру

Назив услуге: Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење [...]

Контрола донетих планских докумената

Назив услуге: Контрола донетих планских докумената Орган задужен за спровођење (Сектор) Сектор за инспекцијске послове Правни основ Закон о планирању и изградњи („Службени [...]

Контрола привредних друштава, односно других правних лица или предузетника који израђују просторне и урбанистичке планове или обављају друге послове одређене Законом о планирању и изградњи

Назив услуге: Контрола привредних друштава, односно других правних лица или предузетника који израђују просторне и урбанистичке планове или обављају друге послове одређене Законом [...]

Општи подаци о сектору

Сектор за инспекцијске послове Руководилац сектора је помоћник покрајинског секретара. Обавља послове који се односе на организацију и усмеравање рада Сектора; распоређује послове [...]

Годишњи извештаји и планови

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину Годишњи план за 2020. годину – Покрајинска урбанистичка инспекција Архива Годишњи [...]