Сектор за инспекцијске послове

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Обавештење

Инспекцији за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је дана 11.05.2020. године, у 14 часова и 11 минута, [...]

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ „Сл.гласник“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење Јавно достављање Члан 78. (1) Јавно достављање врши се:        1) ако [...]

Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру

Назив услуге: Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење [...]