Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Мониторинг буке

Назив услуге: Мониторинг буке Орган задужен за спровођење (Сектор) Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине Правни основ Члан 7, 20 и [...]

Мониторинг нејонизујућих зрачења

Назив услуге: Мониторинг нејонизујућих зрачења Орган задужен за спровођење (Сектор) Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине Правни основ Члан 5. Закона [...]

Биомониторинг

Назив услуге: Биомониторинг Орган задужен за спровођење (Сектор) Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине Правни основ Правилник о критеријумима за издавање [...]