Локална мрежа ПСУЗЖС

Категорија направљена за “Navigation menu” за АС у локалној мрежи ПСУЗЖС

Аутоматска станица 1СУА – Суботица

Адреса станице  централна градска раскрсница, угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића Координате станице 46°05´57.92˝            19°40´14.27˝ Надморска висина 102 м ЕоИ класификација [...]

Аутоматска станица 2ЗРА – Зрењанин

Адреса станице централна градска саобраћајница, угао Булевара Милутина Миланковића и Цара Душана Координате станице 45°23´00.80˝          20°23´24.53˝ Надморска висина  75 м EoI класификација  Т/У/РЦ [...]