Сектор за правне и материјално финансијске послове

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Утврђивање посебног програма обуке

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за 2020. годину Архива: 2019. година [...]

Oстали документи секретаријата

Oстали документи секретаријата Акт о систематизацији Поступак унутрашњег узбуњивања Утврђивање посебног програма обуке Поступање по пријавама и притужбама на рад Накнада трошкова превоза [...]

Конкурси 2019

Конкурси 2019 Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине 11.09.2019. текст конкурса образац бр. 1 за рибарско [...]

Конкурси 2017

Конкурси 2017 Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 29.07.2017 [...]

Конкурси 2018

Конкурси 2018 Kонкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине 28.11.2018 КОНКУРС ОБРАЗАЦ 1: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА [...]