Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Категорија је направљена за „Navigation menu“

ЈАВНИ КOНКУРC за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  27.09.2021. године до 26.10.2021. године. Текст конкурса Приjaвни формулар     [...]

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Зрењанин, инвеститора „Begej Water“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 6, Београд

Потврда Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Зрењанин, инвеститора „Begej Water“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла [...]

Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонске разраде локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститора „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ, 29.11.2019

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ – ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КП 267 КО КАЋ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ [...]

Рани јавни увид у Mатеријал за израду ППППН за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење, [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење

Оглас Материјал за израду ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење -текстуални део Прегледна карта са границама обухвата ППППН [...]