Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

ОБАВЕШТЕЊЕ о промени места одржавања Јавних седница Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја РПП АПВ на животну средину

ОБАВЕШТАВА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ОДРЖАТИ 14.06.2022. И 15.06.2022.ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Просторног плана подручја [...]

Рани јавни увиду у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница [...]

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. годинеи Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине [...]

Рани јавни увид у Mатеријал за израду ППППН за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење, [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење

Оглас Материјал за израду ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење -текстуални део Прегледна карта са границама обухвата ППППН [...]