Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Категорија је направљена за „Navigation menu“

Јавна презентација Нацртa ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођењ

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима [...]

Јавна презентација Нацртa Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

Нови Сад, 27. децембар 2019. године У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву

Јавна презентација се одржава у периоду од 17.12.2019. године до 23.12.2019. године. Примедбе и сугестије се могу доставити у току трајања јавне презентације [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ)

Јавна презентација се одржава у периоду од 12.12.2019. године до 18.12.2019. године. Оглас о јавној презентацији Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 11.12.2019. године до [...]

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта подвожњака на прузи Београд-Суботица-државна граница (Келебија) у Степановићеву

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 17.12.2019. до 23.12.2019. године. Примедбе и сугестије могу доставити у току [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 12.12.2019. до 18.12.2019. године. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити: [...]

Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонске разраде локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститора „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ, 29.11.2019

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ – ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КП 267 КО КАЋ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ [...]

„Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка, инвеститора „Basaid Wind“ д.о.о. Београд“

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА „ВЕТРОПАРК БАШАИД“ 110/35 (33) kV СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ ВЕТРОПАРКА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КОМПЛЕКС ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ [...]