Процена утицаја на животну средину и стратешка процена утицаја

Фаза III

Фаза III ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за давање сагласности на студију о процени утицаја [...]

Фаза II

Фаза II ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изградњу  [...]

Фаза I

Фаза I ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изгардњу  или реконструкцију објекта [...]