Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Категорија је направљена за “Navigation menu”

Почиње акција сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине

У циљу обезбеђивања нормалних услова за живот грађана и успешне здравствене заштите становништва, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине спроводи централизовану [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру JKP Čistoća, Žabalj

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада за сопствене потребе на територији АП Војводине оператеру Ветеринарски специјалистички институт „Сомбор“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Netehnički rezimei – 2019

NETEHNIČKI REZIMEI – 2019 1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje termoelektrane toplane Pančevo na kp 3523/11 k.o. Vojlovica 2. [...]

Главна књига – 2019

Главна књига – 2019 734 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km178+400 до km179+100, на [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада из својих организационих јединица на територији АП Војводине оператеру Општа болница Врбас

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру JKP Čistoća, Novi Sad

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру DOGAMA DOO Зрењанин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]