За чистије и зеленије школе

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и [...]

Одржан округли сто „Практичне методе за реализацију еколошких програма у образовним институцијама“

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, данас је током одржавања манифестације „Новосадско пролеће“ одржан Округли сто под називом „Практичне [...]