Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020 ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ, ЈН ОП 5/20 на Порталу УЈН 22.5.2020. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА [...]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013 Обавештење о обустави поступка Јавне набавке услуге једногодишњег одржавање сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™ R710, софтверске инфраструктуре сервера и [...]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014 Јавна набавка добара – службена обућа мушке кожне ципеле за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне [...]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015 Јавна набавка услуге припреме и штампања публикације „Управљање природном баштином у Војводини“ ЈН ППБОПЗПП Ред.бр. 1/2015 28. oктобар 2015. КОНКУРСНА [...]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016 Јавна набавка услуге – шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха [...]

Јавне набавке 2018

2018 ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГA ЈЕДНОГОДИШЊЕГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП [...]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

2017 ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга обуке за коришћење ArcGIS алата и Геопортала, ЈН МВ 23/2017 19.10.2017 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [...]

Јавне набавке 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019 ЈАВНA НАБАВКA – УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА [...]