Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“

Зрењанин, 22. април 2019. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој [...]

Јавни увид у нацрт ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ који се одржава у периоду од 08.04.2019. године до 07.05.2019. године

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне [...]

Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног [...]

Oбавештење о Јавном увиду у Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ПППППН Парка природе „Поњавица“на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 15.01.2019. године до 13.02.2019. [...]