Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ одржаће се у трајању од 09.11.2018. године до [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне [...]

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину

Оглас за јавни увид Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ 01-Прегледна карта-целине и подцелине 1-1Р-Посебна намена 1-2Р-Посебна намена за локације за [...]