ПС за урбанизам и заштиту животне средине

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ одржаће се у трајању од 09.11.2018. године до [...]

Покрајински секретар Владимир Галић свечано отворио 27. Међународни салон урбанизма у Руми

У Културном центру „Брана Црнчевић“ у Руми је отворен  27. Међународни салон урбанизма.  Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић [...]

Презентација Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“

У оквиру манифестације „Новосадска јесен“, у Спортско-пословном центру „Војводина“, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу [...]

Одржана панел дискусија „Активности и планови мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ“ на Лористу

У оквиру сајма Лорист одржаног на Новисадском сајму на штанду Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у петак 05. октобра 2018. [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о ревизији интегрисане дозволе за ‘‘METALFER STEEL [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне [...]

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе Batagon Energy AD Beograd – огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног отпада (операција R4 третман отпада са високим садржајем олова), оператера “Batagon [...]