ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ЈАВНИ КOНКУРC за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  27.09.2021. године до 26.10.2021. године. Текст конкурса Приjaвни формулар     [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, оператеру METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, на локацији у ПАНЧЕВУ, Кудељарски насип Прва бр. 122д, , на к.п. бр. 11416/22 КО Панчево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Чоки, ул. Виногради бб, на катастарској парцели 2716 КО Чока

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Преузета четири службена возила у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

У петак, 13. августа 2021. године, на паркингу Покрајинске владе, уручена су четири службена возила Сектору за инспекцијске послове Покрајинског секретаријата за урбанизам [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву INVEST INŽENJERING DOO NOVI SAD, Пут Шајкашког одреда 5а, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]