ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту Решења о издавању интегрисане дозволе, за оператера REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА, на локацији Биковачки пут 280, Биково

    Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру [...]

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  20.09.2022. године до 19.10.2022. године. Текст конкурса Пријавни формулар [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву MLAMARMO DOO, Бирчанинова 57, Лукићево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда [...]

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доделио 110 милиона динара за подршку пројектима у области заштите животне средине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, доделио је данас уговоре локалним самоуправама са територије АП Војводине, које су путем конкурса оствариле [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“

„Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]