ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Активности на UNEP/GEF пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Нови Сад , 18. новембар 2016. У оквиру UNEP/GEF пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, [...]

Презентација инфраструктурног пројекта израде деонице аутопута Нови Сад-Рума са тунелом кроз Фрушку гору

Нови Сад , 18. новембар 2016. У организацији Развојне агенције Србије и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Републике Српске одржан [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење медицинског и фарамацеутског отпада, оператера Ремондис Медисон ДОО, Индустријска зона југоисток бб, Зрењанин, на локацији оператера

Нови Сад , 26. октобар 2016. Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење медицинског и фарамацеутског  отпада, оператера Ремондис Медисон ДОО, [...]

Округли сто „Мале школске акције у функцији развоја еколошке свести деце и младих“ одржан у Новом Саду

Нови Сад, 20. октобар 2016. – У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, данас је током одржавања манифестације „Новосадска јесен“ [...]