ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас

Врбас, 16.10.2019. године У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД [...]

Учешће на IX. Семинару за управљаче заштићених подручја у Националном парку „Ђердап“

Већ девет година Министарство заштите животне средине одржава семинаре за управљаче заштићених подручја у Србији. Овогодишњи семинар, одржан је 16-17. oктобра 2019. године, [...]

Рани јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

РАНИ ЈАВНИ УВИД у МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА(правац БАЈА) СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО [...]

Покрајински секретар Владимир Галић о стању животне средине за РТВ са Новосадског сајма ЛОРИСТ

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић говорио је у специјалној емисији РТВ са сајма ЛОРИСТ о активностима које покрајински [...]

Покрајински секретар Владимир Галић говорио је данас на отварању Новосадског сајма – 52. Сајму лова и риболова и Сајму екологије тј. Међународном сајму ЛОРИСТ

Покрајински секретар Владимир Галић говорио је данас на отварању Новосадског сајма – 52. Сајму лова и риболова и Сајму екологије тј. Међународном сајму [...]

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ [...]