ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине уручена Захвалница

Поводом свечаног обележавања три деценије постојања и преданог рада удружења „Друштво за заштиту и проучавање птица Србије“, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту [...]

Скупштина АПВ донела Просторни план подручја посебне намене за Предео изузетних одлика „Потамишје“

На 34. седници одржаној 6. новембра 2019. године Скупштина АПВ је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Предела [...]

Почела изградња Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Мали Иђош, вредног 500 милиона динара

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић заједно са председником Покрајинске владе Игором Мировићем и директором Управе за капитална улагања [...]

Обавештење о доношењу Решења о одузимању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине, регистарског броја 217, оператеру Ромски привредни центар Војводине, Светог Николе 160, Жабаљ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Одржана Јавна расправа о документима о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у Великој сали општине Беочин одржао Јавну расправу о документима о заштити Споменика природе [...]