ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Потписан Меморандум са Делегацијом ЕУ за ремедијацију Великог бачког канала

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић потписао је данас у Београду Меморандум о разумевању за реализацију пројекта ремедијације/ ревитализације [...]

Радни састанак у Дирекцији Националног парка „Кишкуншаг“ у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Кечкемет, 28-29.05.2019. Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на челу са Александром Андрићем, замеником покрајинског секретара, присуствовали су на радном [...]

Обавештење о израђеном нацрту Решења о ревизији интегрисане дозволе оператера MONBAT PLC DOO из Инђије

Нови Сад, 28.05.2019. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане [...]

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

По основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације Покрајински секретаријат [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“

Зрењанин, 22. април 2019. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој [...]

Округли сто о коришћењу државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе

Мокрин, 18.04.2019. У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Interreg-IPA пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у [...]