ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Обавештење о доношењу Решења о одузимању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине, регистарског броја 217, оператеру Ромски привредни центар Војводине, Светог Николе 160, Жабаљ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Одржана Јавна расправа о документима о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у Великој сали општине Беочин одржао Јавну расправу о документима о заштити Споменика природе [...]

Јавни позив за учешће у Програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2019/2020. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за [...]

„SENVIBE“ пројекат представљен на регионалном кластер састанку Еразмус+ пројеката,

Вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Драган Ђурица и представник менаџмент тима пројекта „SENVIBE“ из области буке и вибрација, учествовао је на регионалном састанку [...]

Презентација Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“

У оквиру манифестације „Новосадска јесен“, у Спортско-пословном центру „Војводина“, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, Трг Лазара Нешића 1, Суботица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру NPN GRADNJA DOO NOVI SAD, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас

Врбас, 16.10.2019. године У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД [...]

Учешће на IX. Семинару за управљаче заштићених подручја у Националном парку „Ђердап“

Већ девет година Министарство заштите животне средине одржава семинаре за управљаче заштићених подручја у Србији. Овогодишњи семинар, одржан је 16-17. oктобра 2019. године, [...]