ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Oбавештење о Јавном увиду у Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ [...]

Jавни увид у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ” и студију заштите предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” [...]

Обележена десетогодишњица СРП „Краљевац“

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине присуствовали су обележавању  десетогодишњице Специјалног резервата природе “Краљевац“. Скуп је организовао управљач овог заштићеног [...]

Одржана промоција монографије Резерват биосфере „Бачко Подунавље“

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе, данас је одржана промоција монографије Резерват биосфере [...]

Друга радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на радионици посвећеној припреми 6. Националног извештаја о спровођењу Конвенције о биодиверзитету [...]

Округли сто у Суботици „Унапређење мониторинга квалитета ваздуха у АПВ и представљање Ерасмус + пројекта SENVIBE“

Дана 5.02.2019. године је у Суботици  одржан округли сто „Унапређење мониторинга квалитета ваздуха у АПВ и представљање Ерасмус + пројекта SENVIBE – “Јачање [...]