ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Учешће на стручном скупу у Националном парку „Кишкуншаг“ у оквиру PANNONSTEPPES пројекта

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на стручном скупу у Мађарској, организованог у центру за посетиоце Националног парка [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада за сопствене потребе на територији АП Војводине оператеру Ветеринарски специјалистички институт „Сомбор“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Oбавештење о Јавном увиду у Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ [...]

Jавни увид у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ” и студију заштите предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” [...]

Обележена десетогодишњица СРП „Краљевац“

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине присуствовали су обележавању  десетогодишњице Специјалног резервата природе “Краљевац“. Скуп је организовао управљач овог заштићеног [...]

Одржана промоција монографије Резерват биосфере „Бачко Подунавље“

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе, данас је одржана промоција монографије Резерват биосфере [...]

Друга радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на радионици посвећеној припреми 6. Националног извештаја о спровођењу Конвенције о биодиверзитету [...]