ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада оператера ДОО „Браћа Илић“, Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, на локацији у Бачкој Паланци, улици Светозара Милетића 190

Нови Сад, 5. јул 2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник [...]

Обавештење о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе оператера MONBAT PLC DOO из Инђије

Нови Сад, 02.07.2019. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео решење о ревизији интегрисане дозволе [...]

ПРОМОЦИЈА ГЕОПОРТАЛА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине презентовао је 27.06.2019. године у холу Покрајинске владе Геопортал просторних података АП Војводине, који обједињује [...]