Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 ко Нова Пазова, општина Стара Пазова

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 09.12.2020. до 15.12.2020. године.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити у току трајања јавне презентације на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 15.12.2020. године