Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу производног комплекса „TOYO TIRE“, на катастарској парцели број 7949 ко Инђија, у Србији

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 19.02.2021. до 26.02.2021. године.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити у току трајања јавне презентације на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 26.02.2021. године.

Јавни позив