Јавне набавке 2022

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022

налазe се на Порталу јавних набавки


Услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине 1/22

датум објаве: 18.01.2022.


Препарати за сузбијање комараца на теритотији АП Војводине 2/22

датум објаве: 18.01.2022.


Испитивање ефикасности препарата за сузбијање комараца, мониторинг комараца и надзор над инвазивним и векторским врстама комараца 3/22

датум објаве: 18.01.2022.