Јавне набавке 2022

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022

налазe се на Порталу јавних набавки


Услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине 1/22

датум објаве: 18.01.2022.


Препарати за сузбијање комараца на теритотији АП Војводине 2/22

датум објаве: 18.01.2022.


Испитивање ефикасности препарата за сузбијање комараца, мониторинг комараца и надзор над инвазивним и векторским врстама комараца 3/22

датум објаве: 18.01.2022.


Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине 4/22

датум објаве: 19.01.2022.


Посредовање при куповини путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања 10/22

датум објаве: 28.01.2022


Мониторинг и контрола иксодидних крпеља 8/22

датум објаве: 01.02.2022


Препарат за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина 7/22

датум објаве: 01.02.2022


Услуге сузбијања крпеља 6/22

датум објаве: 01.02.2022


Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2022. години – Мониторинг непољопривредног земљишта 11/22

датум објаве: 05.02.2022


Израда студије о новим еколошко прихватљивим методама сузбијања комараца у урбаним срединама 9/22

датум објаве: 05.02.2022


Услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије 5/22

датум објаве: 29.03.2022


Услуге одређивања концентрације и садржаја суспендованих честица ( ПМ10) на аутоматским станицама за праћење квалитета ваздуха(Сомбор, Кикинда,Зрењанин) у трајању од једне године 13/22

датум објаве: 12.04.2022


Услуге одређивања концентрације и садржаја суспендованих честица ( ПМ10) на аутоматским станицама за праћење квалитета ваздуха у Суботици у трајању од једне године 14/22

датум објаве: 13.04.2022


Услуге одржавања лиценце за Геопортал 15/22

датум објаве: 10.05.2022


Традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма ,, За чистије и зеленије школе у Војводини 16/22

датум објаве: 27.05.2022


Обрада и припрема геопросторних података за презентацију на Геопорталу 17/22

датум објаве: 15.06.2022


Традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма ,, За чистије и зеленије школе у Војводини,, 18/22

датум објаве: 22.06.2022


Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2022.години- Мониторинг буке у животној средини 19/22

датум објаве: 06.07.2022