ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2022. Години за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. годинедо 18.07.2022. године.

– Текст конкурса

–  Пријавни формулар