Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  20.09.2022. године до 19.10.2022. године.