Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. годинедо 18.07.2022. године.

– Текст конкурса

–  Пријавни формулар