Јавни увид у Нацрт ППППН за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно сповођење и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно сповођење на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно сповођење и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно сповођење на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 19.09.2022. године до 18.10.2022. године.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново биће одржана 03.10.2022. године у сали  Општинског већа Општине Пећинци,Слободана Бајића 5, Пећинци са почетком у 11,00 часова.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 02.11.2022. године у Новом Саду,  у сали на другом спрату Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.