Конкурси 2022

Конкурси 2022

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

– Текст конкурса

– Изјавe


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.

– Текст конкурса

–  Пријавни формулар

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2022. Години за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.

– Текст конкурса

–  Пријавни формулар

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

текст јавног конкурса

изјавe


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

текст јавног конкурса

изјавe


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године.

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 21.02.2022. године до 21.03.2022. године.
  • Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2022. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА