Oтварајућa конференцијa пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“

У петак, 23. марта 2018. године, са почетком у 12 часова на Факултету за хортикултуру и рурални развој, Универзитета Џон фон Нојман у Кечкемету (Мађарска) одржана је Отварајућа конференција пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

На отварајућој конферцији испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учесницима су се обратили Александар Андрић, заменик покрајинског секретара који је указао на значај прекограничне сарадње и Немања Ерцег, в.д. помоћника покрајинског секретара и менаџер пројекта који је представио циљ пројекта, пројектне активности и очекиване резултате.

На конференцији су говорили представници партнера, власти и институција из Мађарске: Зита Финта канцелар, Универзитет Џон фон Нојман , Јозеф  Гал Потпредседник града Кечскемет-а и Шандор Рауш, потпредседник Скупштине жупаније Бач-Кишкун и Ендре Полош, асистент на Факултету за хортикултуру и рурални развој Универзитета Џон фон Нојман.

Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске је Универзитет Џон фон Нојман (Neumann Janos Egietem). Пројекат је почео са реализацијом 31 Јануарa 2018 и трајаће 20 месеци, до 29. септембра 2019 године. Укупни буџет пројекта: 284.491,00 ЕУР, а кофинансирање ЕУ (ИПА) фонда износи 85 % или максимално 241,817.34 ЕУР. Главни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија спровођењем заједничких акција праћења и мапирања инвазивних биљних врста и сузбијања амброзије, како би се обезбедио бољи еколошки статус заштићених подручја и бољи услови за живот становништва. Пројектне активности доприносе спречавању ширења инвазивних биљних врста, обезбеђују бољи еколошки статус заштићених подручја и боље услове за живот становништва и економију. Пројектна подручја обухватиће четири заштићена подручја у пограничном пегиону: Специјалне резервате природе; Селевењске пустаре и Лудашко језеро, Предео изузетних одлика Суботичка пешчара, и парк природе Палић на територији града Суботице и општине Кањижа у Србији и Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета у Мађарској.

Очекивани резултати пројекта су: Успостављен систем мониторинга као основа анализе дистрибуције инвазивних биљних врста, утврђивање банаке семена инвазивних врста у земљишту у пројектном подручју, праћења концентрације полена инвазивних биљних врста и његове интеракције са загађењем ваздуха у граничном региону; сузбијена амброзија различитим врстама третмана у пројектним областима у пограничном региону на укупно 270 ха; Подигнута свест релевантних актера и институција у вези са инвазивним биљним врстама; Успостављање ЕКО мреже знања и искустава.

 

О програму Interreg-IPA CBC Мађарска-Србија

Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава пројекте сарадње организација из Програмске области – округа Чонград (Csongrád) и Бач-Кишкун (Bács-Kiskun) у Мађарској и округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији. Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности. За више информација, молимо посетите веб-сајт програма: www.interreg-ipa-husrb.com