ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе оператеру РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе оператеру REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, број 140-501-703/2022-05 од 15.06.2022. год., за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА, на локацији у Суботици, Биковачки пут 280, на  к.п. бр. 2635 КО Биково.

Увид у Решење о издавању  интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о издавању интегрисане дозволе се може преузети овде.