ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане дозволе за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, матичног броја 08144605, за рад целокупног постројења и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, ул. Вишњевачка 27, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица (број предмета: 140-501-281/2022-05 од 07.02.2022. године).

Увид у Решење о продужењу рока важења  интегрисане дозволе може се извршити у просторијама покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о продужењу рока важења  интегрисане дозволе интегрисане дозволе се може преузети овде.