Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији АП Војводине, привредном друштву LELA I LALE DOO NOVI SAD, Зеленгорска 2, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву LELA I LALE DOO NOVI SAD, Зеленгорска 2, Нови Сад. 

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 310 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/