Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине предузетнику SRĐAN PERIŠIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA PERITRANS NOVI SAD, Алексе Ненадовића 45, Нови Сад.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине предузетнику SRĐAN PERIŠIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA PERITRANS NOVI SAD, Алексе Ненадовића 45, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 317 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/