Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрална дозвола за сакупљање и транспорт медицинског отпада из својих организационих јединица за сопствене потребе на територији града Новог Сада и општине Сремски Карловци, оператеру Дом здравља Нови Сад, Булевар Цара Лазара 75, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегрална дозвола за сакупљање и транспорт медицинског отпада из својих организационих јединица за сопствене потребе на територији града Новог Сада и општине Сремски Карловци, оператеру Дом здравља Нови Сад, Булевар Цара Лазара 75, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 131/2 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/