Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрална дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада оператеру DOO PROMIL ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD, Тителска 6, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада оператеру DOO PROMIL ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD, Тителска 6, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 328 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/