Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада за сопствене потребе на територији АП Војводине предузетнику MILENKO RADOJČIĆ PR TRANSPORT I TRGOVINA SEKUNDARNIH SIROVINA KOTEM KOVILJ, Стевана Пешића 44 А, Ковиљ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада за сопствене потребе на територији АП Војводине предузетнику MILENKO RADOJČIĆ PR TRANSPORT I TRGOVINA SEKUNDARNIH SIROVINA KOTEM KOVILJ, Стевана Пешића 44 А, Ковиљ

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 244-1 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/