Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9Б, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9Б, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 331 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/