Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада оператера KEMEKO doo Valjevo, Булевар палих бораца 91/92 бр.5, Ваљево, на локацији оператера у Бачкој Паланци, ул. Друго железничко насеље 2б, на катастарској парцели 748/1 КО Бачка Паланка-град

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера KEMEKO doo Valjevo, Булевар палих бораца 91/92 бр.5, Ваљево, за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у Бачкој Паланци, Друго железничко насеље 2б, на катастарској парцели 748/1 КО Бачка Паланка-град. (број предмета 140-501-929/2021-05 од 03.09.2021. год.)..

Надлежни орган обавештава јавност да је 03.09.2021. године, оператер KEMEKO doo Valjevo, Булевар палих бораца 91/92 бр.5, Ваљево, поднео Захтев  за издавање дозволе за:

  • складиштење опасног отпада на локацији оператера у Бачкој Паланци, Друго железничко насеље 2б, на катастарској парцели 748/1 КО Бачка Паланка-град..

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе складиштење опасног отпада на локацији оператера, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 22.10.2021. године.

               Сви заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.