Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног и опасног отпада оператера REMONDIS Medison doo на локацији у Зрењанину, ул. Др Ђорђа Радића 1, на катастарској парцели 15365/119 Зрењанин I.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића број 1, Зрењанин, за издавање интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера улица Др. Ђорђа Радића број 1, на катастарској парцели бр. 15365/119 Зрењанин I, Зрењанин.

Надлежни орган обавештава јавност да је 15.12.2021. године, оператер REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића број 1, Зрењанин,  поднео Захтев  за издавање интегралне дозволе за:

  • за третман и складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, ул. Др. Ђорђа Радића број 1, на катастарској парцели 15365/119 Зрењанин I, Зрењанин.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, ул. Др. Ђорђа Радића број 1, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4735 Светлана Марушић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 05.01.2022. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.