Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Жабљу, ул. Зона мале привреде бб, на катастарској парцели 8724/18 КО Жабаљ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера ДОО ПРОМИЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД, Тителска 6, Нови Сад, , за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Жабљу, ул. Зона мале привреде бб, на катастарској парцели 8724/18 КО Жабаљ.

Надлежни орган обавештава јавност да је 31.08.2021. године, оператер ДОО ПРОМИЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД, Тителска 6, Нови Сад, поднео Захтев  за издавање интегралне дозволе за:

  • за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Жабљу, ул. Зона мале привреде бб, на катастарској парцели 8724/18 КО Жабаљ.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног на локацији оператера у Жабљу, ул. Зона мале привреде бб, на катастарској парцели 8724/18 КО Жабаљ, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4484 Тамара Орловић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.02.2022. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.