ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном Нацрту за продужење рока важења интегрисане дозволе, за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица

17.08.2022. год.

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт за продужење рока важења интегрисане дозволе, за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, матичног броја 08144605, за рад целокупног постројења и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, ул. Вишњевачка 27, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица (број 140-501-281/2022-05 од 07.02.2022. године).

Увид у урађени НАЦРТ може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Нацрт можете преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени НАЦРТ овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21).