ОБАВЕШТЕЊЕ о промени места одржавања Јавних седница Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја РПП АПВ на животну средину

ОБАВЕШТАВА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ОДРЖАТИ 14.06.2022. И 15.06.2022.ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАДНИЧКА 20А, НОВИ САД

ИЗМЕНА