Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за суфинансирање израде планске документације

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за суфинансирање  израде планске документације секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за суфинансирање израде планске документације.

Одлука о додели средстава (за преузимање)