Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2022. години за суфинансирање израде планске документације

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за суфинансирање  израде планске документације секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2022. години за суфинансирање израде планске документације.

Одлука о додели средстава (за преузимање)

Свечано потписивање уговора одржаће се 09.11.2022. године у 12,00 часова у згради Покрајинске владе.