Одлука о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години, за израду пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине, секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години по јавном конкурсу.

Одлука о додели средстава (за преузимање)